Docència
 
Docència
Cursos / Assessoria Imatge Comunicació
Curs d'especialització de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinat i gestionat per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS).
En un món global i mediàtic, la imatge i el que es comunica a través d'aquesta es converteixen en fonamental per als professionals que, per aquest mitjà, han de fer arribar les seves propostes als seus potencials públics. Dotar a aquests professionals i als seus assessors de les eines necessàries, és l'objectiu d'aquest curs.

Coordinadora: Laura Solé 
Consulteu el contingut d'altres edicions.

 

 

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt