Butlleta d’inscripció
Butlleta d’inscripció
Curs d'Assessor en Imatge i Comunicació


2017 (6a edició)


De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment perquè aquestes dades passin a formar part del fitxer denominat 'Activitats', inscrit en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya, del qual és responsable el consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), amb la finalitat d’informar, difondre i gestionar les diferents activitats.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, al tractament d’aquestes dades, adreçant-vos per escrit a l’ICPS, carrer Mallorca 244, 08008 Barcelona, o al correu electrònic: con.icps@diba.cat, adjuntant còpia del DNI.

Marqueu el requadre/s següent/s
Preu: 475,00 €

És obligatori omplir tots els campsICPS, Mallorca, 244, 08008 Barcelona, telf. 93 487 10 76

 

 

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt