Recerca
 
Recerca
Suport a la recerca i la formació / Programa de pràctiques professionals en col·laboració amb la UAB
Programa de pràctiques professionals en col•laboració amb la facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona 
L’ICPS participa en el programa de pràctiques professionals de la llicenciatura en Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Programa de pràctiques de la diplomatura en “Gènere i Igualtat”de la Universitat Autònoma de Barcelona
L’ICPS acull alumnat en pràctiques del Postgrau en “Gènere i Igualtat” (UAB+OPPIDH)
Programa de pràctiques professionals en col·laboració amb la facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona 
L’ICPS participa en el programa de pràctiques professionals del grau en Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Programa de pràctiques professionals en col·laboració amb la facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
L’ICPS participa en el programa de pràctiques professionals del grau en Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Programa de pràctiques del màster en “Gènere i Igualtat”de la Universitat Autònoma de Barcelona
L’ICPS acull alumnat en pràctiques del Postgrau en “Gènere i Igualtat” (UAB+OPPIDH)
Consulteu el contingut d'altres edicions.

 

 

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt